om

Dump-undersokning,

Alla frågor och svarsalternativ i undersökningen översattes även även till dari.