om

dump

Exempel på frågor i enkäten. Alla frågor och svarsalternativ i undersökningen översattes även även till dari.