om

DSC08995elever

Elever på Internationella Gymnasiet i Umeå lyssnar på Martin Schibbyes föreläsning.