Blankspot om

"Detta är ett reportage man kan 'vara inne i' i flera timmar"

Blank Spot-journalisten Carolina Jemsby berättar för medievärlden om arbetet med det första svenska grävande reportaget som gjorts med 360-teknik. “I omkring sex veckor har de arbetat med reportaget för att publiken – med hjälp av 360-tekniken – själva ska kunna utforska platsen och journalistiken. I reportaget får läsaren använda musen och pilarna för att styra […]

Blank Spot-journalisten Carolina Jemsby berättar för medievärlden om arbetet med det första svenska grävande reportaget som gjorts med 360-teknik.

“I omkring sex veckor har de arbetat med reportaget för att publiken – med hjälp av 360-tekniken – själva ska kunna utforska platsen och journalistiken. I reportaget får läsaren använda musen och pilarna för att styra vilka delar av reportaget man vill ta del av och i vilken ordning.

– Det handlar om att ge tittarna och läsarna en annan upplevelse och större förståelse. Vi pratar ofta om viljan att skapa en känsla av att läsaren vore där. Det är det vi har försökt göra – återskapa lite av den känsla vi själva fick när vi var i Burma säger Carolina Jemsby.”

Läs hela intervjun här.

Och utforska reportaget här.