Demokratin i dvala under pandemin

Det allmänna kaos som varit i många länder i världen har gjort det enkelt att begränsa den demokratiska spelplanen. 

Det är tydligt att många regeringar som passat på att göra mer än nödvändigt. Det inrättas skarpa nödlagar, införs stränga karantänsregler, storskaliga övervakningsprojekt testas, censuren ökar, marginaliserade grupper angrips, rättssystemet sätts på sparlåga och människors tillgång till information och fria medier begränsas. 

Alla de olika och ofta väldigt strikta coronareglerna har gjort att människor suttit i långa perioder av karantän. Vi har lärt oss nya begrepp som till exempel social distans och vissa länder har varit nedstängda dygnet runt. Enda gången man har fått gå ut är för att handla mat, gå till läkaren och andra lika viktiga saker.

Lyssna på texten om demokrati


Nedstängningarna är åtgärder som har använts för att minska smittspridningen och antalet avlidna.

De här begränsningarna av vardagen har dock oftast ett starkt folkligt stöd och accepteras i kampen mot viruset. Många invånare ser det som en självklar sak att som samhällsmedborgare skydda så många som möjligt. Man vill hjälpas åt för att rädda liv.

I några länder har man utlyst nationella undantagstillstånd. Det betyder att man för en kortare eller längre period ger sig själv som statsmakt ännu större befogenheter för att kunna ta kontroll över smittan. Dessa situationer av ”nödlägen” har ofta beskrivits i en särskild coronalagstiftning. 

Även i Sverige finns en pandemilagstiftning som nu föreslås gälla till och med januari 2022. Våra medborgerliga rättigheter att till exempel träffas och demonstrera har begränsats.

När länder tvärbromsar på det här sättet får det stora effekter på människors vardag. Den psykologiska effekten av att vara i karantän och ofta väldigt ensam kommer att bestå länge för många.  

Det nya normala har man ofta pratat om när man plötsligt har helt nya rutiner för det mesta i samhället. 

När ett samhälle stängs ner såsom det gjort i så gott som världens alla länder påverkas allt.

Arbetslösheten ökar och det råder i många länder en massarbetslöshet på en nivå som dessa länder inte haft sedan slutet på andra världskriget. De många människor över hela världen som lever på den lilla inkomst de får ihop under sina dagjobb då de kanske säljer frukt eller hoppar in några extra timmar på en restaurang har ingen chans att försörja sig längre. Skolor har varit stängda och långt ifrån världens alla skolor har kunnat ge digital undervisning, väldigt mycket av vård som inte har med corona att göra har ställts in eller skjutits upp. Ja, listan kan göras hur lång som helst. 

Exempel på 50 restriktioner jorden runt

I mars 2020 när restriktioner infördes i land efter land sammanställde vi 50 exempel på hur olika de såg ut världen över.

Oberoende av hur vardagen sett ut före pandemin har människor över hela världen fått delar av sina liv upp och nervända. Att det är en gemensam erfarenhet som vi alla delar oavsett var vi befinner oss i världen kanske är något vi trots allt kan använda på ett positivt sätt längre fram. 

Vi har i vår utställning ett särskilt fokus på hur pandemin specifikt påverkat människors olika fri- och rättigheter. 

Sedan några år pratas och skrivs det mycket om de så kallade ”hoten mot demokratin”. Det finns många studier som mäter hur man som medborgare upplever att demokratin levererar det vill säga vad man tycker att demokratin ”ger” mig som medborgare i ett land. Tyvärr visar många typen av  de studierna att missnöjet ökar över vad man tycker att demokratier ger.

När pandemin är över kommer det finnas en massa nya sätt att titta på hur demokratier ”levererade”, det vill säga om de lever upp till det som förväntas av en demokrati. Och frågan politiker över hela världen funderar över är vilket statsskick som egentligen är bäst på att hantera en sådan stor kris som pandemin är. 

För när många beslut behöver fattas på väldigt kort tid kan demokratins kontrollpunkter i etablerade demokratier komma att upplevas som hindrande av nödvändiga snabba beslut. Demokrati går ju ofta långsamt för att försäkra sig om att alla processer följs. 

Missnöjet med demokratin ökar

I början av 2020 släpptes rapporten ”Global Satisfaction with Democracy”.

Datainsamlingen sträcker sig över en lång tidsperiod och är gjord av Cambridge University. Studien baserar sig totalt på 25 datakällor, 3 500 enkäter och 4 miljoner respondenter. Det finns data ända tillbaks till 1973 och sträcker sig till 2020. Sedan mitten av 90-talet kan man följa 77 demokratier i detalj.

Under pandemin har det också gått snabbt att acceptera saker som nyss varit mer otänkbart.

Vi tycker kanske att övervakningsappar är en bra sak för att följa hur människor smittar varandra men samtidigt får det inte vara något vi fortsätter att göra bara för att det fungerar i det här fallet. 

Det finns en oro för att alla de här nya mer stränga coronalagarna kanske inte tas tillbaka även när pandemin är över. 

Men då tror vi att man kan inspirera varandra. Det kommer också finnas många lyckade exempel på hur kampen mot pandemin gjordes tillsammans. 

Människor har hjälpts åt så gott man kunnat! 

Många länder har hittat en bra balans mellan att rädda människors folkhälsa utan att påverka människors demokratiska fri- och rättigheter allt för mycket. Så lika mycket som det finns en massa dåliga exempel och som till exempel utnyttjat oron för smittan finns det förebilder för hur demokratin kan fortsätta att utvecklas. 

Det kommer finnas exempel på helt nya samarbetsformer, oväntade och väl fungerande lösningar mellan både hur politiker samarbetat över partigränser eller hur man arbetat med myndigheter och experter. 

Det kommer finnas massor att lära inför framtiden. Och kanske bär vi med oss vissa förändringar. Vi kanske kommer fortsätta ha några videomöten och kanske stå över fler onödiga helgresor till länder som ligger långt borta. 

Och kanske kan den globala pandemin vara demokratins chans att visa hur den fungerar. 

Och hur snabbt sprids en ”auktoritär” smitta?

Brit Stakston

Tillbaka till utställningens startsida

Demokratin i dvala

Desinformation

Ökad övervakning

Inställda val

Stängda skolor

Kulturen pausad

2021 CC BY-NC-ND 2.5 SE Blankspot - Wallingatan 37, 111 24 Stockholm