Frihet för Liberias kvinnor

Utöver att berätta om landrättigheter tar hon nu information om covid till byarna.

Constance Teage kan gå till fots i flera timmar för att nå fram till en avlägsen by. Varför? Därför att hon drivs av en passion att utbilda människor – och alldeles särskilt kvinnor – i Liberias mest avlägsna byar om deras nyvunna och lagliga rätt att äga sin egen mark. 

Men i ett land med en mycket begränsad tillgång till dagstidningar, TV, och internet så är det tufft att nå ut med information. Lägg till att det finns sexton olika språk att förhålla sig till, starka sociala normer, en extrem ojämlikhet mellan könen, och en nästan 50 procentig analfabetism.

Constance Teage

Demokratiaktivist

»Jag var fast besluten om att bidra till uppbyggnaden av landet efter inbördeskrigen. Det kändes särskilt viktigt att få kämpa för landrättigheter för de allra fattigaste och utsatta.«

Lyssna på intervjun

– Efter sex månaders regn är vägarna, det lilla som finns kvar, dessutom helt livsfarliga. 

Hon är van vid att ta sig fram till fots eller med motorcykel när hennes bil kört fast i djup lera.

Som 10-åring tvingades Constance lämna sitt hemland på grund av de blodiga inbördeskrigen. Hon växte upp med sin mamma i USA, och efter universitetsstudier i fred och konfliktlösning kom hon tillbaka till Liberia 2015. 

– Jag var fast besluten om att bidra till uppbyggnaden av landet efter inbördeskrigen, och det kändes särskilt viktigt att få kämpa för landrättigheter för de allra fattigaste och utsatta.

 

Vem får äga land i Liberia?

Liberias lagstiftning har länge missgynnat kvinnor.

Constance blev aktivist och kämpade hårt under ett antal år för jordreformen i Liberia. Nu arbetar hon för organisationen Landesa som stödjer regeringar i världens utvecklingsländer att bygga en struktur kring landägande. Det behövs lagar, regler, fungerande institutioner och upplysta människor.

– Med ett dokument som visar att du äger din egen mark så kan du gå till banken och låna pengar. Du kan skapa en ekonomi, en frihet och en framtid. Detta är alldeles särskilt viktigt för världens kvinnor. Ett säkert och lagligt landägande är därför en hörnsten i en modern och fungerande demokrati.

Constance anser att den nya lagen är progressiv och ett rejält kliv i rätt riktning.

– Lagen ger både kvinnor rätten att äga och att vara en del i förändringsprocessen. I byarna sitter numera kvinnor med på möten och bestämmer om var gränserna ska dras mellan hus och gårdar. På det här sättet kan Liberia bli en förebild för resten av Afrika.

Landesas insatser har förstås försvårats på grund av pågående pandemi. Men trots det har svenska SIDA och Landesa tillsammans – och på bara ett par månader – skapat ett gemensamt projekt där Constance och hennes kollegor just nu går ut i otillgängliga områden och byar med en specialanpassad information om både covid och landrättigheter. 

Med sig har dom en liten apparat som heter Talking Book och som läser upp information för människor på plats. På deras eget språk och särskilda dialekt. 

Direkt i deras eget hem. Inga folksamlingar. Tryggt och säkert. Och med en teknik som varken kräver el eller internet.

Foto: Landesa, Constance arbete i byarna fortsätter trots pandemin.

2023 CC BY-NC-ND 2.5 SE Blankspot - Wallingatan 37, 111 24 Stockholm