Blankspot om

Därför kallar Blank Spot Project IS för IS

  I går meddelade regeringen att man ska börja säga Daesh i stället för Islamska staten. Bakgrunden till beslutet är att man inte vill ge rörelsen legitimitet. Argumentet har framförts under fjolåret av både Barack Obama och Jan Eliasson att IS varken är en stat eller har något med islam att göra och därför ska […]

 

I går meddelade regeringen att man ska börja säga Daesh i stället för Islamska staten. Bakgrunden till beslutet är att man inte vill ge rörelsen legitimitet.

Argumentet har framförts under fjolåret av både Barack Obama och Jan Eliasson att IS varken är en stat eller har något med islam att göra och därför ska kallas något annat.

Resonemanget är logiskt men riskerar att leda fel.

Eftersom det med samma logik blir det svårt att kalla rebellgruppen ”Herrens befrielsearme” (LRA) i Uganda vid sitt namn, när det troligtvis inte är just en armé nedsänd av skaparen. Irländska IRA var heller knappast någon armé.

I historien finns flera exempel på grupper som tar sig storstilade namn vilka saknar täckning i verkligheten. Men trots det har medier och även regeringar oftast valt att kalla organisationer för vad de själva kallar sig.

Det ger dem inte legitimitet – men alla vet man menar.

Journalisten Joakim Medin som nyligen publicerade Blank Spot reportaget ”Föremålen som avslöjar dödskulten” om IS statsbygge säger och skriver IS när han är i Sverige men kallar gruppen Daesh i Syrien eftersom det betyder just IS på arabiska om än med en nedsättande ton.

– Men alla dessa diskussioner om vad vi “egentligen” bör kalla IS, tjänar två syften:dels att försöka dölja att IS redan etablerat en de facto stat, eftersom det vore att erkänna att väst misslyckats i kampen mot jihadisterna och dels försöka dölja det faktum att man saknar en klar strategi för hur man ska besegra IS, säger Joakim Medin.

Under den livsända meet-up:en om reportaget utvecklade han tankarna.

Blank Spot Project kommer även fortsättningsvis att skriva Islamiska staten i stället för Daesh. Av begriplighetsskäl. Men om samtliga medier gemensamt skulle byta namn genom ett beslut i mediespråksgruppen kan vi få anledning att fundera över frågan igen.