Blankspot om

Crowdfundingens största utmaning – återvärvning

I crowdfundingkampanjen för ett år sedan samlade vi in 1,3 miljoner kronor. Under året som gått samlades ytterligare 1.2 miljoner in. Intäktsmålen blev därmed 60 procent högre än beräknat. De ökade resurserna har investerats i mer journalistik än de två reportage och en sajt som lovades för 1 miljon under crowdfundingen. Vi har under året […]

I crowdfundingkampanjen för ett år sedan samlade vi in 1,3 miljoner kronor. Under året som gått samlades ytterligare 1.2 miljoner in. Intäktsmålen blev därmed 60 procent högre än beräknat. De ökade resurserna har investerats i mer journalistik än de två reportage och en sajt som lovades för 1 miljon under crowdfundingen. Vi har under året omsatt 2.5 miljoner kronor och har ett nollresultat. Det är småskaligt men tillräckligt för att visa att vår affärsidé och affärsmodell håller. Nu börjar vi om från noll. Precis enligt plan.

 

Folkrörelse för journalistik – ett vaccin mot ifrågasättandet av medier

Tillsammans med 3 027 personer startades en digital folkrörelse för journalistik vilket under året visat sig verkligen behövas. Blank Spot vill sprida ljus över världens blinda fläckar genom oberoende granskade kvalitetsjournalistik och samtidigt lyfta fram journalistikens roll i demokratier. Vi är transparenta med arbetssätt, kostnader och involverar läsarna i vårt arbete utan att för den skull tumma på den redaktionella integriteten. Vi och våra läsare vill gemensamt – i en folkrörelse för journalistiken – bygga upp ett vaccin mot de starka antidemokratiska rörelser som växer sig starka över hela världen.

 

Upp till bevis – igen

Nu står Blank Spot inför den svåra utmaning som alla crowdfundade medier har. Att få de som en gång stöttade oss att göra ett återköp. Och att få fler att känna till den journalistik vi gör och vilja vara en del av det.

Det är välkänt hur svårt det kan vara. Nyligen lades den amerikanska crowdfundade storytellingplattformen Latterly ned. Efter en framgångsrik kampanj på Kickstarter mäktade de varken med att få fler prenumeranter, produktutveckla eller marknadsföra sig. Att vara såväl journalist som entreprenör är svårt. Tyska crowdfundingsajten Krautreporter har idag exakt samma utmaningar och försöker gå vidare genom att öppna upp för ett kooperativt delägarskap. I Sverige lyckades journalisten Eric Schüldt och idéhistorikern Per Johansson framgångsrikt finansiera poddradioserien ”Myter och mysterier” men lyckades inte alls med nästa programidé. Såhär ser det ut bland en mängd crowdfundade medieprojekt. Så hur ska Blank Spot klara denna utmaning?

Planen är enkel. Lyfta fram den journalistik som faktiskt gjorts, hur den gjorts och vad den kostat.

Redovisning av vad pengarna gått till är A och O

Journalistiken är självklart nyckeln till att vilja stötta oss igen. Blank Spot släppte därför en “årsredovisning” på vår 1-årsdag. Det bästa ur ett helt års arbete har samlats i en tidning och postats till de 3 027 backarna. En DR-kampanj för att få medlemmar att vilja satsa på ytterligare ett år tillsammans med oss.Varje reportage följs av en siffra på hur många medlemmar som behövdes för att färdigställa just det reportaget.

Tidningen kommer också att under en begränsad period säljas i utvalda Pressbyråer. Vilket ger Blank Spot en unik möjlighet att kunna nå ut bredare med vår journalistik och vårt koncept. Vi är ju av naturliga skäl ännu okända för den stora massan.

Det är också en fysisk produkt som man kan ta på vilket många medlemmar efterfrågat för att kunna berätta om oss. Vi har redan i veckan märkt vilket stort intresse det finns att köpa summeringen av det vi gjort efter föreläsningar och vi tror att tidningen kan fungera väl som marknadsföring för att nå nya målgrupper.

Men varför i hela friden göra en tidning?

Särskilt vi som ett så hajpat digitalt projekt. Låt oss bjuda på några insikter från året:

1. Journalistiken förtjänar att läsas

Under året som gått har Blank Spot fått mycket uppmärksamhet. Men trots detta har många missat att titta närmare på den journalistik som producerats. Till och med våra mest hängivna fans läser inte allt vi gör. Många gillar Blank Spot som koncept. Man stöttar oss för att vara en del av en rörelse. Det vet vi sedan tidigare. Ett stöd till oss är ungefär som att ge ett bidrag till en organisation man vill stötta. Inte för att nödvändigtvis läsa allt. Men när vi närmar oss årsdagen började vi oroa oss för att kärleken till vårt koncept kanske inte skulle räcka för att förnya sitt medlemskap. Tidningen ger en ny chans till överblick för att kunna utvärdera det som åstadkommits tillsammans.

Redan under ettårskalaset i måndags hördes många mumla “så här mycket har jag inte läst under hela året” och den typen av feedback har strömmat in i veckan. Här gestaltat av ett sms från författaren och föreläsaren Per Grankvist:

Mess Per Grankvist

2. Läsarrelationen förtjänar att lyftas fram

Vi vill visa hur central dialogen med läsarna är för Blank Spot. Mervärdet med att bli medlem är bla medlemsförmåner såsom att möta redaktionen i fysiska möten eller i medlemsexklusiva Facebookgrupper. Journalistiken görs tillsammans på nya sätt. Att det blev Facebook som plattform är dels en resursfråga (kostsamt och irrelevant att bygga egna communitys) dels ett effektivt sätt att fånga upp dagens motsvarighet till hur dörrmattan för damp ner på. Men vi vet också att alla medlemmar inte använder Facebook. De har fått nyhetsbrev under året men genom en tidning får de också en djupare inblick i hur detta med journalisten som samtalsledare fungerat.

3. Missförstånd runt crowdfunding som en engångsgrej

Missförstånden har bland annat handlat om att man efter kampanjslut trodde att man inte kunde stötta oss längre. Crowdfundingen gjorde också att många fastnade i att det innovativa var själva insamlingsformen. Därför behöver vi på olika sätt använda flera olika, nya såväl som äldre, journalistiska kvalitetsmarkörer som berättar vad Blank Spot är bortom crowdfundingen. Framför allt vill vi nu berätta att man kan prenumerera på Blank Spot.

4. Tillbaks till rötterna

Blank Spot handlar om journalistik från världens vita fläckar tillsammans med våra läsare. Men det är lätt att tappa bort sig och springa på alla puckar särskilt när vi hajpades som så innovativa och hade en press på oss att leverera mycket på kort tid. Och visst vi har arbetat med en del nya komponenter såsom en djup medlemsrelation eller det faktum att vi var först i Sverige med granskande reportage i 360-formatet. Men att läsare finansierar journalistik är i sig inte det innovativa. Det återfinns kanske mer i att journalistiken sker utan mellanhänder, i samspel med läsarna och utan annonser. Och kanske mest av allt att i att vi slutade gnälla och gjorde något vi trodde på. Särskilt i en tid – för ett år sedan – då andra medier ägnar sig mest åt klickisar och betalningsviljan ansågs vara icke-existerande för grävande utrikesjournalistik.

5. Ambassadörer allt mer ointresserade av att vara ambassadörer.

Att alla våra läsare ska fungera som “ambassadörer” var nog för ett år sedan en ganska självklar och enkel utgångspunkt. Men man blir i alla digitala sammanhang allt mer restriktiv med vad man delar. De riktiga guldkornen man hittar sparar man gärna för sig själv och sina närmaste. Man är mer hemlig med det bästa man får reda på. Vi behöver därför hitta andra sätt att sprida ordet om vad Blank Spot är. En tydlig årssummering är ett av många sätt vi arbetar med för att sprida ordet om oss och inspirera andra att kolla in vad vi gör.

Tidningen blir ett sätt att kondensera ett års arbete och visar:

 

Formatet för tidningen är broad-sheet. Fullformatet gör att reportagesajten Blank Spot summerar året genom att ta plats även i det fysiska rummet på ett lekfullt sätt. Vi gör journalistik och för att göra det tydligt  för de som kan ha missat det valde vi att göra det i ett gammeldags tidningsformat.

 

Kooperationstanken ett steg till i Blank SpotBolaget ägs i dag av oss tre som operativt arbetat med reportagesajten under året (Martin Schibbye, Nils Resare och Brit Stakston). Men den bärande idén att göra det här med våra medlemmar leder till att vi i veckan också öppnat upp för ett delägarskap via Fundedbyme. Den minsta investeringen är på 2 500 kronor och vi satte upp ett ett mål på 3 mkr på 45 dagar. Vad dessa medel ska användas till beskrivs i affärsplanen hos Fundedbyme. Men anledningen till att vi prövar detta är förstås för att nå målet snabbare genom att kunna fokusera på journalistiken och att bygga upp en rörelse för journalistik. Utvecklingen i omvärlden gör det allt viktigare att få fram det där vaccinet mot de starka antidemokratiska vindarna.

Blank Spot som folkrörelse kan vara något på spåren här som vi hoppas få chans att fördjupa ännu ett år. Det finns så många berättelser som förtjänar att berättas.