Blankspot om

Bli delägare i unikt medieprojekt

Nu kan du bli delägare till ett av Sveriges mest spännande medieprojekt. I en uppmärksammad crowdfundingkampanj för ett år sedan samlade vi in 1,3 miljoner kronor. Vi har under året som gått samlat in ytterligare 1.2 miljoner och därmed visat att det finns en stark betalningsvilja för kvalitetsjournalistik. Intäktsmålen för det första året blev 60 […]

Nu kan du bli delägare till ett av Sveriges mest spännande medieprojekt. I en uppmärksammad crowdfundingkampanj för ett år sedan samlade vi in 1,3 miljoner kronor. Vi har under året som gått samlat in ytterligare 1.2 miljoner och därmed visat att det finns en stark betalningsvilja för kvalitetsjournalistik. Intäktsmålen för det första året blev 60 % högre än beräknat.

Tillsammans med 3 027 personer har vi startat en digital folkrörelse med målet att sprida ljus över världens blinda fläckar och öka kunskapen om journalistikens roll som fundament i demokratier.

Internets utveckling har lett till en större efterfrågan på det journalistiska hantverket. Men mediehusens affärsmodell har också utmanats av digitaliseringen. Allt starkare strömningar över hela världen ifrågasätter journalistiken.

Vi känner en stor oro för denna utveckling för de reportage som inte blir skrivna, för de konflikter som glöms bort och för de människor som inte ges en röst. I förlängningen också för allas vår bild av omvärlden och journalistiken som fundament i demokratier. Därför har vi valt att agera.

Blank Spots affärsidé

Blank Spot ger oberoende granskande kvalitetsjournalistik för den samhällsintresserade uppkopplade världsmedborgaren. Vi ger människor som annars inte träffar journalister en röst och lyfter fram bortglömda perspektiv, konflikter och kontinenter. De vita fläckarna kan också vara långsamma skeenden eller teman som saknas i andra medier.

Journalistiken har också har en folkbildande funktion om kvalitetsjournalistikens roll i demokratier och som erbjuds läsarna på en öppen plattform.

Journalistiken som Blank Spot Project skapar ska:

Blank Spot Project bottnar i traditionell journalistik och finansieras i huvudsak genom att läsarna själva betalar direkt till kvalitetsjournalistiken på en annonsfri plattform. Läsarna visar därmed genom en aktiv handling att de vill betala för journalistiken och det sätt den produceras på. Blank Spot Project återvänder till journalistikens rötter. Det unika med Blank Spot är också vårt sätt att jobba nära och kollaborativt med läsarna som vi mer betraktar som medlemmar och som involveras i arbetet på en mängd olika sätt. Tillsammans tar vi fram kvalitetsjournalistik.

Blank Spot 2015

Det finns så mycket att berätta. Vilket slit det varit men också vilken fröjd det varit att se journalistiken växa fram i dialog med våra engagerade läsare – eller medlemmar som vi hellre säger. Vi har gått från åtta till tre ägare. Vi har fått stort stöd både finansiellt och kunskapsmässigt av finansmannen Sven Hagströmer som via Stiftelsen Millenium stöttat oss med 1 mkr under 2015.

 

 

 

blank_spot_bli_delagare_l

Blank Spot Project Nils Resare, Martin Schibbye och Brit Stakston

I dagarna får alla som stöttat oss en tidning som visar vad vi gjort under året. Det i sig är en återvärvningskampanj men vi öppnar samtidigt också en equity crowdfundingrunda för att snabbare nå våra tillväxtmål. Vi anser att tiden är för knapp innan utvecklingen blir än mer dramatisk vad gäller synen på pressfrihet och förståelsen för det journalistiska hantverket. Och 2015 visade att vi är något på spåret med Blank Spot.

Vi vill redan detta år försöka bygga en långsiktighet. Det krävs då resurser för att kunna arbeta mer strategiskt för att nå tillväxtmålen. Vi behöver också ha ett webbutvecklingsteam inhouse och foksuera på att värva fler prenumeranter. Vi behöver gå från det rent operativa och få arbetsro för att kunna arbeta mer strategiskt med att sprida kännedomen om Blank Spot. De tre miljoner fördelas på följande sätt:

Grundare och ägare av bolaget är redaktör Nils Resare, chefredaktör Martin Schibbye och VD samt digital strateg Brit Stakston.

Varför investera i Blank Spot?

En investering i Blank Spot är en investering i ett tillväxtbolag och det fria ordet. Under 2015 testades affärsidén och affärsmodellen, intäkterna översteg som sagt budget med 60 %. Vi ser en växande prenumerantbas och en växande organisation. Man investerar i en verksamhet som kommer växa och utvecklas långsiktigt. Kvaliteten och att leverera högkvalitativt redaktionellt innehåll till läsarna är det centrala och får inte tummas på för att nå snabb lönsamhet.   Delägare får ett livstidsabonnemang samt fri tillgång till Blank Spots kursutbud samt blir medlemmar i en exklusiv grupp som får möta redaktionen två gånger per år. Delägarna blir en central del av ett av Sveriges mest spännande journalistiska initiativ med stor tillväxtpotential. Här kan du läsa mer och bli delägare (minsta investering är 2 500 kronor).