Nyheter om , , ,

Blankspots FAQ: Allt du inte vill veta om VM i Qatar

Sedan Qatar blev utsedd till värdland för VM 2022 har mutskandaler och anklagelser om brott mot mänskliga rättigheter haglat över emiraten. Hur vann då landet titeln? Och är kritiken befogad? Läs om det i Blankspots FAQ om det kommande världsmästerskapet.

Vem bestämde att Qatar skulle bli värdland för VM 2022? 

Det var FIFA:s verkställande kommitté som vid tidpunkten bestod av 24 medlemmar som röstade fram Qatar till värdland för VM 2022.

Kommittén bestod av en president, åtta vice presidenter och 15 medlemmar som hade utsetts av internationella förbund och föreningar.

I samband med att valprocessen drogs igång offentliggjordes det att två av medlemmarna blev avstängda från omröstningarna då det hade framkommit bevis att de krävde pengar för sina röster.

Inför omröstningen stod valet mellan Australien, Japan, USA, Sydkorea samt Qatar och efter en elimineringsprocess bestående av fyra röstningsomgångar fick Qatar slutligen 14 av de 22 rösterna i december 2010.

I samband med den årliga FIFA kongressen 2016, vars fokus kretsade runt mutskandaler kopplade till valomröstningen 2010, förändrades kommittens struktur och idag består den istället av 37 representanter.

Vad för typ av land är Qatar? 

Landet är en monarki och enhetsstat med en statschef som har titeln emir. Han har den verkställande makten och utser bland annat premiärminister och parlamentsmedlemmar i det lagstiftande organet.

Just titeln emir används i muslimska länder och är normalt ärftlig.

Familjen Al Thani har styrt Qatar i 150 år, men formellt har de haft makten sedan landet blev självständigt år 1971.

Sedan en ny författning, som tillkom 2005, infördes ska 30 av de 45 parlament medlemmar utses i allmänna val.

2013 skulle det ursprungligen ske ett allmänt val men det sköts upp till 2016 och blev senare ytterligare uppskjutet till oktober 2021.

Varför vann Qatar omröstningen?

En stor anledning bakom Qatars vinst tros bero på landets goda ekonomiska förutsättningar. Qatar har nämligen den högsta inkomsten per capita i världen till följd av dess enorma naturgasfält och oljeresurser.

I en granskning som tidningen “The Sundays Time” publicerade 2019 ska landet ha betalat över 9 miljarder kronor till FIFA, både innan omröstningen och efteråt, i form av sändningsrättigheter för det qatariska nyhetsnätverket Al-Jazeera.

21 dagar innan omröstningen betalade kanalen 3,8 miljarder kronor till Fifa för sändningsrättigheter för VM 2018 och 2022, och under 2013 fördes ytterligare 4,5 miljarder över till organisationen.

Var mutor involverade i omröstningen?

Till följd av Qatars vinst var det många som började spekulera kring om omröstningen genomfördes lagenligt, bland annat på grund av de två av medlemmar från kommitten som inte fick delta.

Till följd av det genomförde FIFA en utredning som blev underlaget till “Garcia Rapporten”.

Namnet fick den efter Michael J. Garcia som vid tidpunkten var ordförande för FIFAs etiska kommitte samt ansvarig för utredningen.

Granskningen pågick mellan 2012 till 2014 där budgivningsprocessen samt omröstningen undersöktes. När arbetet var klart offentliggjorde FIFA att det inte fanns några bevis för att mutor ska ha varit involverade i valprocessen.

Däremot offentliggjorde inte organisationen den fullständiga rapporten utan endast en sammanfattning. Det här ändrades dock 2017 när rapporten läckte till en tysk tidning som ledde till att organisationen valde att publicera hela utredningen.

I rapporten finns inga direkt bevis för mutor men däremot finns där ett antal överföringar, bland annat till medlemmarnas minderåriga barn, som har blivit ifrågasatt. Även det faktum att ett flertal medlemmar ska ha blivit flugna i första klass av Qatariska flygbolag vid flera tillfällen innan valomröstningen har kritiserats.

Efter stora utredningar som genomfördes av både schweiziska och amerikanska myndigheter har åtminstone 30 av kommitténs dåvarande samt tidigare medlemmar blivit åtalade för bland annat bedrägeri och penningtvätt. Utredningen sträckte sig 20 år tillbaka men påbörjades efter valomröstningen 2010.

Hur många gästarbetare finns det i landet? 

Det finns runt 2 miljoner migrantarbetare i Qatar som tillsammans utgör 95 procent av landets totala arbetskraft. Cirka 1 miljon av dem är anställda inom byggsektorn.

Sammanlagt bor det strax under tre miljoner människor i landet.

Hur är situationen för de som jobbar i landet? 

För migrantarbetare i landet är levnadsvillkoren hårda, vilket har lett till att antalet dödsfall har ökat successivt sedan landet vann titeln som värdland.

Innan 2017 brukades det så kallade kafal-systemet i landet vilket innebar att arbetsgivaren blev en sponsor för de anställda som kom till landet. Arbetsgivaren var ansvariga för arbetstagarens husrum och resmöjligheter, samt kontrollerade även arbetarens pass och visum.

På grund av rädsla att mista sitt jobb, boende eller till och med vistelserätt i landet vågade inte många arbetare ifrågasätta dessa förhållanden vilket i stor utsträckning innebar långa arbetspass i en extrem hetta. 

Även om systemet har avvecklats kvarstår många problem kring arbetstagarnas säkerhet och rättigheter, och i dagsläget antas minst 6500 människor ha dött till följd av de hårda arbetsförhållandena.

Trots att landet har fått påtryck från utomstående aktörer om att undersöka det stora dödstalet kan en ny rapport från Amnesty påvisa att det undersökningsarbetet inte har genomförts.

I rapporten beskrivs Qatars sätt att utfärda dödsorsaksintyg som rutinmässiga, där det sällan har gjorts några utredningar kring bakgrunden till dödsorsaken. 

Generellt bli fallen utdömda som något som har skett av “naturliga orsaker, “akut hjärtfel”, “ospecificerat hjärtfel ” samt “akut andningssvikt på grund av naturliga orsaker”.

Amnesty har även intervjuat ett flertal familjer som hade förlorat närstående i landet och kunde konstatera att ingen av dem hade blivit erbjudna någon form av utredning för att identifiera orsaken till deras familjemedlemmars plötsliga död.

I praktik innebär det här att det inte går att avgöra om arbetsförhållanden har varit en bidragande faktor bakom dödsfallen, vilket i sin tur omöjliggör för familjerna att få kompensation från antingen arbetsgivaren eller myndigheterna i Qatar. 

Det här skapar stora problem för de kvarlevande då många av dem står inför svåra ekonomiska utmaningar när de plötsligt förlorat en familjeförsörjare.

Amnesty har även granskat data från de länder varifrån många migrantarbetare kommer ifrån och kunde konstatera att andelen oförklarliga dödsfall i Qatar är uppemot 70 procent.

I jämförelse är det endast 1 procent av alla dödsfall som döms ut som oförklarliga i länder med välfungerande hälso- och sjukvårdssystem.

Vilka är sponsorerna till VM och vad säger de om villkoren för gästarbetarna? 

Partners och sponsorer inom FIFA och inför VM går att dela upp i tre kategorier: FIFA Partners, FIFA World Cup Sponsorer och Nationella Supporters.

Den största skillnaden är att partners, som endast sex företag kan vara, gynnas mest. De får fördelar inom allt som har med FIFA att göra, från turneringen till konferenser, och har ett stående samarbete med organisationen. 

Ett företag som är “World cup sponsor” har ett tillfälligt samarbete med FIFA, under exempelvis två VM, där de kan använda kommande event inom sin marknadsföring.

Slutligen finns det nationella sponsorer som är företag inom värdlandet som under och inför VM kan använda varumärket för att promota sina produkter/tjänster.

FIFA har sedan flera år tillbaka haft en grupp partners som bland annat inkluderar Adidas, Coca-cola, Wanda group (ett kinesiskt multinationellt företag), Hyundai/Kia samt VISA. Under 2017 blev även Qatar airline en ny partner av FIFA.

Några av de andra sponsorerna som kommer att vara delaktiga under VM 2022 är Anheuser-Busch InBev (ett belgiskt-brasilianskt bryggeri), McDonald’s, Budweiser, Hisense (ett kinesisk multinationellt vitvaru- och elektronikföretag) samt Vivo (ett kinesiskt teknikföretag).

Sedan debatten kring migrantarbetarnas villkor har lyfts har vissa av sponsorerna valt att uttala sig i olika sammanhang. 

Bland annat sa Adidas, Hyundai, Mcdonald och Coca cola i samband med att tidningen Times publicerade en artikel om situationen i landet 2015 att de alla ville arbeta för att gynna mänskliga rättigheter och att flera av dem har uttryckt oro över migrantarbetarnas villkor. 

Trots det finns där inget underlag som bevisar att sponsorerna faktiskt har gjort något för att förändra situationen i landet.

Jag vill prenumerera!

Läs våra köpvillkor vid beställning.

Vad säger FIFA om villkoren för arbetarna?

Efter att “The guardian” publicerade en artikel om det höga dödstalet bland migrantarbetare i Qatar sa en talesperson för FIFA att organisationen är "fullt engagerad i att skydda arbetstagarnas rättigheter". Han sa även att antalet olyckor i landet är “lågt” jämfört med andra byggprojekt som organisationen har haft. 

Vad som däremot saknades var bevisning för detta påstående vilket kritiker menar är ett återkommande problem från FIFA.

Även organisationens president Gianni Infantino har uttalat sig, detta efter att diskussionen om bojkottning av VM tog fart under början av 2021. 

Bland annat sa han att dödsfallen i landet var väldigt tragiska och att organisationen var väldigt medvetna om dem, men att han inte tyckte att bojkottning av VM var rätt väg att gå.

Istället menade han att en dialog mellan alla aktörer är “den enda och bästa vägen framåt för att få förändringar att hända”.

Organisationen släppte även en rapport i februari, den femte i ordningen, som har gjorts under de senaste fyra åren. Rapporten är sammanställd av en styrelse i organisationen som har ansvar för mänskliga rättigheter och belyser flera problem med bland annat migrantarbetarnas lön samt maktlöshet inför sina arbetsgivare i Qatar.

Däremot finns där inga direkta reflektioner om dödligheten bland arbetare utan istället skriver styrelsen att det finns fortfarande jobb kvar att göra, och att ett fortsatt samarbete med andra organisationer är av vikt för att skapa bättre villkor för migrantarbetarna.

Hur många arenor har byggts? 

Sammanlagt ska sju arenor byggas upp från grunden runt om i Qatar medan den redan existerande “Khalifa International Stadium” har genomgått massiva renoveringar.

Störst av arenorna kommer “Lusail Stadium” vara som har plats för uppemot 80 000 människor. Resterande arenor kommer att ha en kapacitet på runt 40 000 till 60 000.

I dagsläget är det endast en av arenorna, Al Janoub Stadium, som står helt färdigt men ett flertal antas bli klara innan årets slut.

Vilka byggbolag bygger arenorna? 

Sammanlagt är det 17 olika byggbolag som är involverade i uppbyggnaden och renoveringen av de åtta olika arenorna i Qatar.

Involverad i två av arenorna är det Qatariska företaget HBK Contractning Company.

HBK-koncernen startade med etableringen av HBK Contracting Company W.L.L., där initialerna kommer från grundaren Hamad Bin Khalid Al-Ahmed Al-Thani.

Han tillhörde den kungliga familjen i landet och var kusin till den avlidne regenten Hamad bin Khalifa Al-Thani.

Sen hans död 2012 är det Ali Bin Hamad Al-Thani som är president för företaget.

Förutom ett flertal andra qatariska byggbolag är det även företag från Indien, Turkiet och Kina som är involverad i projektet

Hur är situationen för medier i Qatar?

Landets största nyhetsnätverk är Al-Jazeera som grundades 1996. 

Mediekanalen har en stor räckvidd på ca 120 miljoner människor, både i landet och utanför på grund av sin engelska såväl som arabiska rapportering.

Till skillnad mot många andra medieplattformar har Al-Jazeera en betydligt friare redaktionell linje men får även bidrag från den Qatariska staten.

Genom åren har kanalen vid flera tillfällen blivit kritiserad för att inte vara neutrala när det gäller sin rapportering om staten. Publikationen har även kallats antisemitistisk, främst efter att en video publicerades 2019 om förintelsen. 

I den sju minuter långa videon ifrågasätts bland annat antalet döda under förintelsen och reportern menar istället att det höga antalet är något som ska ha spridits av den sionistiska rörelsen. I videon sägs det även att den som gynnades mest av folkmordet är Israel.

Efter enorm kritik valde kanalen att stänga av reportrarna som producerat videon men många ifrågasatte hur den ens hade fått tillstånd att publiceras.

Övriga tidningar och medier i landet kontrolleras hårt, med självcensur och ofta hotbilder mot journalisterna och mediekanalerna.

Ett exempel är när den oberoende tidningen Doha News blev nedstängd under 2016. Enligt regeringen ska nedstängningen har berott på problem med drifttillståndet, men när tidningen sedan skapade en tillfällig domän som även den blev nedstängd höjdes misstankarna om att den avsiktligt hadet blivit borttagen.

Amnesty kallade blockeringen "en direkt attack" mot pressfriheten.

Qatars myndigheter har även infört ett flertal lagar som har blivit kritiserade för att aktivt förhindra yttrandefrihet och fri press.

Bland annat infördes ett nytt tillägg i landets strafflag 2019 som innebär att personer kan bli fängslade om de “sänder eller publicerar falska eller partiska nyheter som har för avsikt att skada nationen, väcka opinion eller kränka det sociala systemet eller staten”.

Även lagen om cyberbrott, som infördes 2014, har medfört risker för medier som publicerar online. Enligt den kan man riskera uppemot tre år i fängelse om man publicerar eller sprider “falska nyheter” på nätet.

Hur ser situationen för kvinnor ut i Qatar? 

I Qatar finns ett vårdnadssystem som nekar kvinnor sin rätt att fatta egna beslut. Det här innebär att pappor, gifta män och bröder har en stor makt över kvinnorna i sin omgivning.

Bland annat måste kvinnor be om tillstånd från sina manliga “vårdnadshavare” om de vill gifta sig, studera utomlands på statliga stipendier, arbeta inom vissa statliga jobb, resa utomlands (upp till 25 aår) och få vissa former av reproduktiv sjukvård vid exempelvis graviditet.

Vårdnasskapet innebär även att kvinnor har begränsade möjligheter att ta beslut om deras barn vilket kan försvåras ytterligare om de är separerade från barnens pappor.

Medan en kvinna kan anses som olydig om hon tar beslut utan sin “vårdnadshavares” godkännande har däremot männen fria tyglar att ta beslut. De får gifta sig med upp till fyra kvinnor, och kan göra det utan att behöva tillstånd från sin nuvarande fru eller fruar.

Toppbild: Qatars emir Tamim bin Hamad Al-Thani, FIFAs president Gianni Infantino och Rysslands president Vladimir Putin under den officiella överlämningscermonin för värdsmästerskapet 2018.

Läs mer på Blankspot om VM i Qatar:

Minst 6500 arbetare har förlorat sina liv i Qatar inför VM i fotboll 2022.

Norges herrlandslag i fotboll markerade mot bristande mänskliga rättigheter i Qatar.

Kan byggfackens kamp inför fotbolls-VM i Qatar leda till att landet tillåter fackföreningar?

Kenyansk aktivist kan bli dömd till fängelse i Qatar.

Hjälp oss skriva mer om Demokrati!

Blankspot sätter ljuset på olika demokratirörelser runt om i världen.

Vad finns det att lära av demokratiaktivisters arbete i Etiopien, Ungern, Bolivia eller andra platser i världen? Är det WhatsApp eller dörrknackning som är det viktigaste verktyget – och hur tänker unga människor om sin framtid.

Stöd oss så kan vi bredda bevakningen med fler artiklar, reportage och filmer om detta. Du kan skänka ett engångsbelopp via Swish 123 554 35 41 eller prenumerera.