Blankspot om

Blankspot vann IDG:s prestigefyllda pris som bästa tidsskriftssajt i Sverige

Varje år rankar IDG Sveriges 100 bästa sajter och nättjänster inom en rad olika områden. I kategorin "tidskrifter" var fem sajter nominerade, varav Blankspot var en. De övriga var Resume, Chef, KIT och Market. I dag kom beskedet att Blankspot vunnit. 

Blank Spot Project visar en väg framåt i fråga om att bygga starkare relationer med läsarna. Ambitionen att med relativt små medel berätta stora berättelser i alla typer av format är befriande och deras sätt att samarbeta med organisationer och skolor visar på nya sätt att finansiera kvalificerad journalistik. Blank Spot Project är en inspirationskälla för alla som sysslar med journalistik. Ur IDGs motivering.

Det betyder mycket att vårt interna utvecklingsarbete av sajten uppmärksammas på detta sätt. Vinsten ska också ses i ljuset av den hårda konkurrensen med de andra grymma sajterna som dessutom haft mer muskler än oss under det senaste året.

Det är verkligen en av våra klokaste investeringar att vi hade förmånen att kunna anställa Jonatan Fried som utvecklingsansvarig. Genom att ha någon inhouse så kan utvecklingen förändras i takt med verksamheten istället för att utvecklingsidéer leder till begränsningar under en period när jobbet läggs ut på någon byrå. Det är så centralt att kunna arbeta agilt i den föränderliga medieverklighet vi agerar inom.

Här några huvudpunkter av den utveckling som skett och som vi tror kan ligga bakom förstaplatsen i kategorin tidskrifter:

Blankspots journalistik är alltid multimedial och våra berättelser omsätts i livesändningar, video, böcker, artiklar, lyssning, interaktivt material och dialog på sociala medier. Vi utvecklar och testar konstant nya format och plattformar för att möta upp mot målgruppernas skiftande beteenden och medievanor. Vår sajt behöver kunna härbärgera, och fungera som ett nav för alla dessa vitt skilda sätt att göra journalistik. Vår utgångspunkt är att det är berättelsen som ska styra. Genom att ha en väldigt bred palett av format kan vi ge berättelserna den utgörning som är mest lämpad i varje enskilt fall. Ett reportage om arkitekturen i Eritreas huvudstad Asmara gör sig bäst som en VR-video där användaren själv kan se sig omkring. En årslång granskning av situationen för ensamkommande afghaner, som till stor del har ägt rum på Facebook, gör sig bäst i form av bok, e-bok och ljudbok vid sidan av löpande nyhetsartiklar i ämnet.

Kopplingen mellan journalistik och stängda facebookgrupper för varje större reportagesatsning ger en öppenhet som inkluderar möjligheten för den intresserade att följa arbetet före, under och efter. Här sker ett genuint medskapande. För oss är den deltagande journalistiken halva arbetet, vi kallar det deltagande journalistik och det bygger på samspelet mellan redaktion och läsare. Inte som ett beställningsuppdrag av journalistik utan som en äkta dialog för att förbättra, fördjupa och engagera runt den journalistik vi gör. Beställ gärna vår bok om detta sätt att arbeta. Öppenhet för oss innebär också att vi väljer bort betalväggar. Vi tror inte att våra läsare vill betala för en vägg. De vill betala för vår journalistik. Vi vill också att vårt material ska hittas vid en sökning i Google för att vara möjligt att läsa för alla.

Sajtens kostym handlar om att lyfta fram det journalistiska innehållet. Vi har ansträngt oss för att få bort distraherande och ornamentala gränssnittselement så som menybalkar och ramar, och istället byggt formen utifrån mer klassiska typografiska principer och negativ yta. För att bibehålla tydlighet och användbarhet i interaktionsdesignen har vi infört en bredare färgpalett som fungerar som avskiljare och utmärkare. Resultatet är mer plats för – och fokus på – innehållet i form av bild, text, video med mera. Funktionsmässigt har merparten av arbetet handlat om att ta fram funktioner för att bättre kunna integrera olika medietyper i artiklar på ett sätt som är tydligt för användaren.

Vi försöker ständigt göra det enklare för användarna att bli prenumeranter, såväl som att ge mindre donationer. Detta har framförallt skett genom att kommunikationen vässats, och genom att försäljningsbudskapen getts fler och bättre optimerade positioner. Vi har även börjat sälja böcker under året.

Över 70% av vår trafik kommer via mobil vi utveckla inte  för “mobilt först”, utan för “mobilt först och främst”. Vi har under året implementerat de flesta av Googles riktlinjer för ”progressive web apps”, som syftar till att förbättra användbarheten för webbapplikationer i mobilen. Designfrågorna är sedan länge lösta med responsiv design. Utmaningen de senaste året har framför allt legat i att trimma cachning och resursanvändning på ett sätt som håller laddningstiderna på en rimlig nivå i de väsentligt långsammare mobilnäten.

Läs hela IDG:s motivering här där de bland annat lyfter fram vårt skolprojekt:
Blank Spot Project är duktiga på att hitta nya sätt att finansiera journalistik och att bygga relationer med läsare. I projektet “Världen och journalistiken in i skolan” får skolelever följa med chefredaktören Martin Schibbye ut i världen via slutna Facebookgrupper för att bättre förstå hur reportage blir till och på så sätt lära sig att bli mediekritiska.

Hjälp oss göra mer journalistik!

Vi tror på att i nära dialog med publiken ta fram nyskapande och icke-linjär journalistik. Inget är så effektivt om man vill avslöja maktmissbruk och korruption som att stötta journalistik.

Som prenumerant kan du bidra med din kunskap och bli en del av en rörelse för journalistik – som vaccin mot en antidemokratisk utveckling i världen.