Blankspot om

Blankspot svarar Sida

I ett pressmeddelande vänder sig biståndsmyndigheten Sida mot rubriken och ingressen i en nyhetstext om Transnistrien som Blankspot publicerade den 10 september. Texten handlar om ett indraget stöd till den Moldaviska människorättsorganisationen PromoLex vars medarbetare vid upprepade tillfällen har hotats av Transnistriens säkerhetstjänst, KGB, för deras arbete med att ge juridisk hjälp till tortyroffer i […]

I ett pressmeddelande vänder sig biståndsmyndigheten Sida mot rubriken och ingressen i en nyhetstext om Transnistrien som Blankspot publicerade den 10 september.

Texten handlar om ett indraget stöd till den Moldaviska människorättsorganisationen PromoLex vars medarbetare vid upprepade tillfällen har hotats av Transnistriens säkerhetstjänst, KGB, för deras arbete med att ge juridisk hjälp till tortyroffer i Transnistrien.

Helt klart var Sidas medarbetare i Moldavien medvetna om hoten mot PromoLex, ändå valde de att stoppa biståndet. Precis så skriver vi också i rubriken: “Sida stoppade bistånd efter hot från KGB”.

I pressmeddelandet skriver Sida att det inte finns något hot från KGB riktat mot Sida eller mot Ambassaden i Moldavien. Något sådant har vi heller aldrig påstått. I artikeln skriver vi tvärtom att Sidas medarbetare inte själva var medvetna om att de hotades i en film som troligen spridits i sociala medier av KGB.

Det är anmärkningsvärt att en myndighet som Sida, av denna anledning, väljer att kalla vår rapportering för “felaktig” och “grundlös”. I själva verket har de inte kunnat peka på ett enda fel i våra texter.

I Blankspots rapportering ställs en rad frågor om Sidas agerande i fallet PromoLex. Tyvärr gör inte myndigheten något försök att bemöta dem. I stället tycks Sida försöka kringgå kritiken genom att lägga ut dimridåer och göra en illvillig läsning av vår text.

Vi ser fram emot att Sida nu bemöter det Blankspots texter egentligen handlar om och slutar ägna sig åt denna typ av svavelosande och grundlösa angrepp. Den 20 september ordnar Blankspot en meetup om situationen i Transnistrien. En av frågorna som kommer att ställas där är varför Sida avbröt stödet till tortyroffer i Transnistrien – ett bistånd som uppenbarligen fungerade väl och som har fått Europadomstolen för mänskliga rättigheter i Strasbourg att framgångsrikt driva en hel rad fall. Vi ser fram emot att Sida kommer till detta möte och i lugn och ro förklarar sitt agerande.

 

Läs Sidas pressmeddelande här

Läs Blankspots reportage om Transnistrien här