Blankspot om

Blankspot om succéåret och misslyckade affärsmål

Blankspot har tidigare medverkat i ett utvecklingsprogram finansierat av Financial Times och Google News. Efter den globala uppmärksamheten runt Cards of Qatar ville de prata med oss om hur våra affärsmål och visioner utvecklats.

2021 deltog Blankspot i en utbildning inom ramen för Google News Inititative och FT (Financial Times) Strategies Digital Immersion. En lärorik utbildning där vi tillsammans med tidningar från hela världen delade erfarenheter av såväl digital utveckling som definiering av affärsmål. För Blankspots del låg vi långt fram vad gäller de digitala strategierna men det som var riktigt matnyttigt var de delar som berörde utvecklingen av affären.

När vi nu fick vårt globala genomslag med Cards of Qatar hörde de av sig och ville höra hur hela vår resa sett ut sedan 2021. Brit Stakston inervjuades här av FT Strategies’ Deputy Managing Director, Aled John och Vincent Ryan, News Lab Training Manager hos Google.

Så här beskriver FT Strategies poddsamtalet med Brit Stakston:

The Turning Point: Blankspot In this week’s episode, FT Strategies’ Deputy Managing Director, Aled John is joined by Brit Stakston, CEO & Co-Founder of Blank Spot Project and Vincent Ryan, News Lab Training Manager at Google to discuss Blankspot’s focus on building a sustainable digital revenue model.
Blankspot is a pioneering Swedish publisher at the forefront of independent journalism, breaking new ground in investigative reporting and long-form storytelling. Founded with a mission to shed light on untold stories and neglected issues, Blankspot fearlessly tackles subjects that mainstream media often overlooks. 

Podden hittas här vid sidan av Spotify här nedan.