Blankspot om

Blankspot nominerade till "Open knowledge award"

Blankspots satsning “Pressfrihetens vita fläckar” en reportegareserie av Lisa Bjurwald producerad i samverkan med läsarna – är nominerad till Open Knowledge Awards.  Open Knowledge Awards har som syfte att uppmärksamma individer, organisationer, företag, myndigheter och kommuner som tillämpat öppen kunskap (inkl. öppna data) mest, bäst och på kreativa samt spännande sätt.

Blankspots satsning “Pressfrihetens vita fläckar” en reportegareserie av Lisa Bjurwald producerad i samverkan med läsarna – är nominerad till Open Knowledge Awards. 

Open Knowledge Awards har som syfte att uppmärksamma individer, organisationer, företag, myndigheter och kommuner som tillämpat öppen kunskap (inkl. öppna data) mest, bäst och på kreativa samt spännande sätt.