Nyheter om ,

Blankspot FAQ: Vad pågår mellan Armenien och Azerbajdzjan?

De båda länderna skyller det upptrappade våldet på varandra. Men vad grundar sig konflikten i? Blankspot guidar dig bakåt i historien för att förstå nuet.

Varför har konflikten nu blossat upp på nytt?

Det beror på vem man frågar. Den armeniske premiärministern Nikol Pasjinian påstår att att Azerbajdzjan har anfallit samhällen i regionen Nagorno-Karabach, ett område som ligger sydväst inom den Azerbajdzjanska gränsen men som skyddas av Armenien.

Medan det Azerbajdzjanska försvarsdepartementet menar att Armenien attackerade dem först och att de bara besvarat elden.

Regionen Nagorno-Karabach kallas även för Republiken Artsach sedan 2017. Den inofficiella republiken syftar till ett något större område än enbart Nagorno-Karabach och är självstyrande, under Armeniens beskydd.

Karta över den inofficiella republiken Artsach, mellan Armenien och Azerbajdzjan. Via Wikimedia Commons.

Vad har länderna för relation till varandra historiskt sett?

Både Azerbajdzjan och Armenien tillhörde tidigare Kejsardömet Ryssland och senare även Sovjetunionen. När unionen upplöstes 1991 utropade sig Armenien och Azerbajdzjan som självständiga stater, så gjorde även regionen Nagorno-Karabach, men till skillnad från de två andra blev regionen inte internationellt erkänt som en självständig stat.

Hur länge har konflikten pågått

Detta är inte första gången som det uppstår en konflikt om landområdet. Redan för 100 år stred länderna om regionen men konflikten mattades av när länderna hamnade under Sovjetunionens styre. Då hamnade Nagorno-Karabach under Sovjetiskt Azerbajdzjanskt styre, men försökte redan vid upplösningen av Sovjetunionen att bryta sig loss från Azerbajdzjan.

I sin nuvarande skepnad har konflikten pågått mer eller mindre sedan början av 1990-talet.

Armenien ställde sig på Nagorno-Karabachs sida när staten utropade sin självständighet och krig utbröt då mellan Azerbajdzjan och Armenien. Kriget pågick under sex år, med den mest intensiva tiden mellan 1992 – 1994. Ett krig där ungefär 35 000 människor miste livet och som slutade med att Armenien fick övertaget i konflikten. Landet kontrollerar nu majoriteten av Nagorno-Karabach.

1994 beslutades det om ett eldupphör som mer eller mindre har upprätthållits sedan dess. Till nu.

I juli i år startade oroligheterna på nytt, och de senaste militära aktionerna inleddes den 27 september. Men de kan i sin tur spåras tillbaka till 2010 då förhandlingarna kollapsade mellan länderna och under 2016 när konflikten blossade upp på nytt så miste ungefär 250 soldater livet.

Karta över Armenien och Azerbajdzjan, med de omstridda landområdena i mitten. Via Wikimedia Commons.

Varför strider Armenien och Azerbajdzjan om Nagorno-Karabach?

En del menar att regionen ligger nära de olje- och gasledningar som går från Azerbajdzjan till omvärlden, vilket gör platsen strategiskt värdefull. Andra menar att det handlar om att majoriteten av befolkningen i regionen är kristna, etniska armenier – till skillnad från majoriteten av befolkningen i Azerbajdzjan som är muslimska, etniska azerier – därför tillhör regionen hellre Armenien och har stått under dess beskydd. 

Vad säger omvärlden?

Under 2008 röstade FN genom en resolution som stödjer Azerbajdzjan med en majoritet på 39 mot sju. Däremot var det 100 som avstod och 46 som inte var närvarande vid röstningstillfället, vilket gör att man kan ifrågasätta om det råder en majoritet i frågan.  

Turkiet, som gränsar till Armenien, är en av Azerbajdzjans starkast allierade. Ryssland, som gränsar till Azerbajdzjan, har tidigare ställt sig neutralt till konflikten men har nu ingått en försvarspakt som kommer att stödja Armenien militärt om landet attackeras av Azerbajdzjan, uppger TT. Andra länder som ingår i försvarspakten är Kazakstan, Belarus, Kirgizistan och Tadzjikistan. 

Iran, som båda länderna gränsar till, har försökt vara en neutral part och har tidigare uppmanat parterna till fredliga förhandlingar.

Däremot har de kritiserats av Turkiet för att alliera med Armenien, då de underlättat för Armenien under Turkiets sanktioner mot landet.

Artikeln uppdateras.