Blankspot om ,

Blankspot deltar i seminarium om kaviardiplomati på Harvard

Rasmus Canbäck är inbjuden till en panel på Harvarduniversitetet för att tala om Blankspots granskningar av den azerbajdzjanska propagandan.

Plats: Zoom enligt länk
Tid: Onsdagen 20/4 klockan 18:30 (svensk tid)

Efter Blankspots granskningar av bjudresorna av journalister till Azerbajdzjan är Rasmus Canbäck inbjuden av Harvard Law School för att tala om den azerbajdzjanska propagandan. I panelen deltar också journalisten Casey Michel och statsvetaren Gerald Knaus.

Casey Michel publicerade nyligen boken American Kleptocracy om hur USA varit centrum för korrupta skalbolag, vars syften är att tvätta pengar för diktaturer. Azerbajdzjan är ett av länderna.

Gerald Knaus är grundare till organisationen European Stability Network vars ändamål är att identifiera icke-demokratiska rörelser i Europa. Knaus har under lång tid granskat den azerbajdzjanska kaviardiplomatin i Europa, och hur Azerbajdzjan använder den för att rentvätta sin image.

Rasmus Canbäck har å Blankspots räkning skrivit om konflikten i Nagorno-Karabach, och är aktuell med boken “Varje dag dör jag långsamt: En reportagebok från Nagorno-Karabach” för Silc förlag som ges ut i maj.

Under hösten och vintern har han granskat hur Azerbajdzjan bjudit journalister på bjudresor till landet och hur azerbajdzjansk propaganda fungerar genom ett nätverk av organisationer i Sverige.

Vad är azerbajdzjansk kaviardiplomati?

– Namnet kommer från att Azerbajdzjan under lång tid mutat politiker, journalister och andra beslutsfattare med pengar och gåvor för att få inflytande. Den azerbajdzjanska kaviaren från Kaspiska havet symboliserar sådana gåvor. Inflytandet har använts för att rentvätta diktaturens image, men också för att Azerbajdzjan ska tillförskansa sig fördelar. Ett känt exempel är när Azerbajdzjan genom mutor lyckades stoppa ett beslut i Europarådet om att fördöma landets hantering av politiska fångar. 2021 dömdes Luca Volontè, en italiensk EU-parlamentariker för att ta emot mutor i samband med detta.

Varför hålls seminariet på Harvard just nu?

– I skuggan av Ukraina händer det mycket i Kaukasien som region, som också är en del av den närmre ryska intressesfären. Azerbajdzjan flyttar fram positionerna i Nagorno-Karabach och EU ökar importen av gas därifrån. Det är trots att Azerbajdzjan utfört grova krigsbrott så sent som 2020, och att landet i efterkrigstiden genomfört en rad auktoritära lagändringar som begränsar friheten ytterligare. Syftet med seminariet är att belysa omvärldens tvåsidighet, där man å ena sidan fördömer en diktatur, Ryssland, och å andra sidan tillåter en annan att agera på liknande sätt. Azerbajdzjan är liksom Ryssland en del av den europeiska intressesfären.

Hjälp oss göra mer journalistik!

Vi tror på att i nära dialog med publiken ta fram nyskapande och icke-linjär journalistik. Inget är så effektivt om man vill avslöja maktmissbruk och korruption som att stötta journalistik.

Som prenumerant kan du bidra med din kunskap och bli en del av en rörelse för journalistik – som vaccin mot en antidemokratisk utveckling i världen.