Blankspot om

Blank Spot sjösätter grävprojekt

Vi på Blank Spot vill ju ha en dialog med er medlemmar och vara öppna i den journalistiska processen.

Nyligen sjösatte vi på Blank Spot vårt första grävprojekt. Än så länge kan jag inte säga något om vad det handlar om, vem som arbetar med det eller vilken del av världen det rör. Men det kommer ni som är medlemmar få veta ganska snart. Vad jag däremot kan berätta är hur vi tänker kring våra granskningar. Vi på Blank Spot vill ju ha en dialog med er medlemmar och vara öppna i den journalistiska processen. Vi vill ha er hjälp, input och era invändningar.

Samtidigt måste grävprojekt skötas diskret. Det är nödvändigt, inte minst för att skydda de personer som vågar lämna ut känsliga uppgifter till oss journalister. Och om vi går ut öppet och berättar om våra misstankar mot en person eller ett företag, utan att först ha lagt fram någon form av bevisning, blir det inget annat än förtal. Samtidigt kommer en allt för stor öppenhet göra att vi skjuter oss själva i fötterna. Den eller de personer vi granskar kommer sannolikt göra vad de kan för att undanröja bevis och försöka slå hål på våra påståenden.

Hur får vi då hemlighetsmakeriet att gå ihop med den öppenhet som vi samtidigt eftersträvar? Jag tror att det går, åtminstone i många fall. I grunden handlar det om att skaffa sig ett försprång. Vi kommer alltid att behöva veta betydligt mer än vad vi väljer att berätta.

Redan innan vi börjar skriva i våra digitala trädgårdar kommer vi veta huvuddragen i det färdiga reportaget, ha alla hårda fakta väl skyddade på krypterade hårddiskar. Men trots att vi vet mer än vad vi kommer att berätta är er input guld värd. Ni kommer att kunna hjälpa oss att pröva hypoteser, få fram ny fakta eller helt enkelt peka på spår som vi själva inte har upptäckt. I vissa fall kanske ni till och med får oss att tänka om. Jag tror att detta kommer bli en väldigt spännande resa där ingen exakt vet var vi landar.

Om några veckor kommer jag att berätta mycket mer – men kanske inte riktigt allt.