Blankspot om

Biståndsministern lobbar bland sjunkande ö-nationer

För första gången någonsin får Kiribati besök av en svensk minister. Officiellt handlar det om att hjälpa hårt utsatta ö-nationer undan klimatförändringar. Samtidigt är Kiribati, tillsammans med en rad andra små ö-nationer, prioriterade i Sveriges kampanj för en plats i FN:s säkerhetsråd. I veckan landar biståndsminister Isabella Lövin på den lilla ö-nationen Kiribati i Stilla […]

För första gången någonsin får Kiribati besök av en svensk minister. Officiellt handlar det om att hjälpa hårt utsatta ö-nationer undan klimatförändringar. Samtidigt är Kiribati, tillsammans med en rad andra små ö-nationer, prioriterade i Sveriges kampanj för en plats i FN:s säkerhetsråd.

I veckan landar biståndsminister Isabella Lövin på den lilla ö-nationen Kiribati i Stilla havet. Bland annat kommer hon att träffa presidenten Anote Tong för att diskutera de stora utmaningar som landet står inför på grund av klimatförändringarna. På Kiribati håller stora landområden på att erodera och färskvattnet är på väg att förgiftas. På sikt kan hela befolkningen tvingas migrera.

Under den sju dagar långa rundresan ska ministern också besöka ö-nationerna Tonga och Fiji. Enligt Sven Elander, som är politisk sakkunnig på UD, är minsterns möten av betydelse för det globala klimatarbetet och arbetet med FN:s hållbarhetsmål nummer 14, som handlar om skydd av världshaven.

Resan har däremot ingen koppling till Sveriges bilaterala biståndssamarbete. Sverige varken har, eller har haft, några insatser i de länder som ministern nu besöker.

Vad finns det då för poäng för en svensk biståndsminister att göra en så lång resa?

Enligt Sven Elander motiveras biståndsministerns besök av det svenska stödet till FN:s gröna klimatfond och till andra FN-organ som är verksamma i regionen. Inom regeringskansliet pågår det också diskussioner om en ny svensk biståndsstrategi som innefattar Oceanien, hävdar han.

Samtidigt är flera av de länder som ministern besöker under resan med på den hemliga lista om kampanjen till FN:s säkerhetsråd som Blank Spot Project kunde publicera förra veckan. Bland de prioriterade länderna i den svenska lobbykampanjen finns bland annat Fiji, Kiribati, Maldiverna, Marshallöarna, Salomonöarna och Vanatu.

Under sin resa ska Isabella Lövin träffa ledningen för intresseorganisationen Pacific Small Islands Developing States, (PSIDS). I denna organisation ingår 35 ö-nationer varav de flesta är drabbade av klimatförändringar.

Mötet med PSIDS ledning ger därmed Sverige möjlighet att värva röster från flera små ö-nationer på en och samma gång. Men enligt Sven Elander är inte det primära målet med ministerns resa att lobba för en plats i säkerhetsrådet.

– Resans syfte är att följa upp det internationella arbetet för klimatanpassning och utveckling, med fokus på Oceanien. Säkerhetsrådskandidaturen diskuteras när det är relevant, liksom vid övriga internationella kontakter, skriver Sven Elander i ett e-mail.

 

 

Se hela listan på prioriterade länder

Blankspots medlemmar kan ta del av hela UD:s lista över prioriterade länder i den medlemsexklusiva Facebookgruppen #blankspot7. I gruppen finns det också möjlighet att följa och delta i den fortsatta granskningen av Sveriges kampanj till FN:s säkerhetsråd.

För att kunna gå med i gruppen så bli först medlem i Blank Spot Project.

Läs mer om hur Sverige jobbar för en plats i säkerhetsrådet och om Nils Resares pågående granskning.