Blankspot om ,

Bidra till arbetet med en säkerhetshandbok

I dag är det den internationella dagen mot straffrihet för brott mot journalister. Blankspot fortsätter arbetet med att stärka journalisters säkerhet genom att nu tillsammans med Metis Services sammanställa erfarenheterna från de senaste årens säkerhetskurser i en handbok. Arbetsnamnet är "Farlig resa! – 78 misstag och lärdomar från uppdrag i konfliktområden."

Det kommer att hända igen. En svensk frilansjournalist kommer att slitas ur sitt fordon och hållas fången. Andra kommer att trampas ner av en uppretad folkmassa. En del kommer att få splitter i benet efter en granatattack och förblöda. Ytterligare ett par kommer att förhöras och fängslas för att ha skrivit kritiskt om länder, andra dömas för att ha intervjuat grupper stämplade som terrorister.

Det är jaktsäsong på journalister.

Snaran dras åt kring journalistiken.

Internationella konventioner som tidigare skyddad oss i kris och krig har förlorat i respekt och vi har själva blivit måltavlor.  Genom att döda budbäraren kan man tysta budskapet.

Över 1 000 journalister har dödats på grund av sin yrkesutövning de senaste tolv åren, vilket innebär att en journalist dödas var fjärde dag.

Men vad händer med utrikesbevakningen när det blivit skottpengar på journalister?

Och hur fortsätter vi rapportera – från konfliktzoner och om maktmissbruk och korruption i Europa.

Att sluta rapportera är inget alternativ men vad kan vi lära oss av att arbete med journalistik i vår förändrade värld?

Även i Europa har situationen försämrats vilket ställer nya krav på kunskaper och färdigheter.

Mot den bakgrunden har säkerhetsbolaget Metis Services och Blankspot de senaste åren anordnat en veckolång säkerhetsutbildning.

Vi planerar under 2019 att sammanställa erfarenheterna i en handbok. Arbetsnamnet är “Farlig resa!– 78 misstag och lärdomar från uppdrag i konfliktområden.”

Tips från personer som varit med om fångenskap, kidnappning och livshotande skador blandas med inspiration till arbetsmetoder, förberedelser, hur man säljer in och finansierar journalistik samt hur man gör en riskanalys och håller kontakt med hemmaredaktionen.

En röd tråd genom hela boken är kunskap kring hur man skyddar inte bara journalisten utan framför allt uppgiftslämnare och de uppgifter som man får i förtroende.

Det finns inga omöjliga länder – bara dåliga idéer.

Boken kommer också att innehålla också kapitel om vikten av kulturell förståelse, källkritik, objektivitet och hur man får tillgång till unika miljöer och vinner förtroende hos intervjupersoner. Den kommer också att vara användbar även för andra grupper än journalister, såsom biståndsarbetare, affärsresenärer, backpackers och turister.

Vill du bidra till boken finansiellt eller med din kunskap så hör av dig till martin@blankspot.se eller fredrik.j@metisservices.se.

Hjälp oss göra mer journalistik!

Vi tror på att i nära dialog med publiken ta fram nyskapande och icke-linjär journalistik. Inget är så effektivt om man vill avslöja maktmissbruk och korruption som att stötta journalistik.

Som prenumerant kan du bidra med din kunskap och bli en del av en rörelse för journalistik – som vaccin mot en antidemokratisk utveckling i världen.