Blankspot om

Bidra med din kunskap till pågående reportage

Vår journalistik är fri att läsa och sprida för alla och vi översätter allt till engelska och tyska. Vi tror inte på betalväggar utan vill skriva för och inte bara om människor. De som har tagit stora risker och talar med våra reportrar vill ge en röst som bär. Men arbetet bakom kulisserna är exklusivt för […]

Vår journalistik är fri att läsa och sprida för alla och vi översätter allt till engelska och tyska. Vi tror inte på betalväggar utan vill skriva för och inte bara om människor. De som har tagit stora risker och talar med våra reportrar vill ge en röst som bär.

Men arbetet bakom kulisserna är exklusivt för de som prenumererar på Blankspot. Brinner du för lokaljournalistens framtid, utvecklingen på Afrikas Horn eller är intresserad av grävande utrikesjournalistik? Gå då med i de medlemsexklsusiva facebookgrupperna. Vi har en för varje pågående reportage.

Vi tror att ni läsare vet mer än oss och att vi tillsammans kan ta fram unik journalistik från världens vita fläckar.

Medskapande är det unika med Blankspot och betalande medlemmar kan gå med i “bakom-kulisserna”-grupperna:

 

 

Välkommen att bidra till dessa pågående projekt.