Blankspot om

Bakom kulisserna – Vittnesmål från Europas svarta hål

Hej, Nils Resare, redaktör på Blank Spot Project, varför ville du göra det här reportaget från Transnistrien.

Nils Resare

– Jag fick ett tips som var väldigt intressant – det var huvudskälet. Men när jag började läsa på om landet blev jag lite oroad. Transnistrien är på många sätt en säkerhetsrisk med sina enorma vapenlager och bristen på fungerande rättssystem vilket gjorde arbetet extra angeläget.

På vilket sätt var detta en #blankspot?


– Transnistrien, och Moldavien, har fått väldigt lite uppmärksamhet i svenska medier. Det finns en del ytliga beskrivningar men det är få som har trängt under ytan i denna skuggstat. Inte ens säkerhetsorganisationen OSSE, eller EU har möjlighet att på djupet granska vad som pågår, och vilka brott regimen gör sig skyldiga till. Det fanns många skäl att sätta denna icke-stat på kartan.

Vilket uppdrag hade du på plats, vad letade du efter?

– Uppdraget handlade om undersöka ett antal fall av övergrepp i transnistriens fängelser. Flera personer som har flytt till Moldavien har hävdat att de har blivit misshandlade och torterade. Det fanns mycket som tydde på att Transnistrien använder vidriga metoder för att tysta oliktänkande eller pressa folk på pengar.

 

Hur var stämningen i landet?


– På ytan var det mycket lugnt och välordnat. Gatorna i staden Tiraspol var förvånansvärt folktomma, vilket jag inte riktigt förstod varför. Samtidigt var det var svårt att jobba och folk var påtagligt rädda för att prata med journalister.

Var du orolig för att inte släppas ut?

– Nej inte så. Jag var mer orolig för att de människor jag träffade skulle råka illa ut när jag hade lämnat landet.

Hur jobbade du för att skapa en relation med läsarna?

– Jag berättade om min resa, och en del om vad jag gjorde, i Facebookgruppen blankspot7. Det kändes faktiskt skönt att ett par hundra personer hade koll på var jag var när jag satt ensam på ett helt tomt hotell i Transnistrien.

Hur ska reportaget leva vidare?

– Vi får se men det finns väldigt många viktiga frågor kvar att undersöka om Transnistrien – bland annat den illegala exporten av vapen till olika terrorgrupper. Jag hoppas också att detta reportage sätter igång en diskussion om Sveriges politik i denna del av Europa. Frågan är hur man ska förhålla sig till en regim som, efter 24 år efter inbördeskriget , fortfarande inte följer internationella lagar och gör sig skyldig till grova övergrepp mot den egna befolkningen.

Vad berörde dig mest under dagarna i Moldavien?

– Det var berättelserna från de människor som hade utsatts för övergrepp i vidriga fängelsehålor. Det kändes som att de utsatts för rena gangstermetoder.

Fick du den berättelse du ville ha?

– Ja, problemet var mest att avgränsa berättelsen. Det fanns så mycket som var okänt och väldigt spännande.