Blankspot om ,

Bakom kulisserna – Guld, gruvor och grävskopor

Blank Spot-journalisterna är lika mycket samtalsledare som journalister under ett reportagearbete för oss. Vi vill vara transparenta där vi kan och låter oss kritiseras såväl som peppas i samtal med läsarna. Vi kallar våra betalande läsare för medlemmar för att visa respekt för dem och deras längtan efter fler perspektiv på världen.

Under crowdfundingkampanjen lovade vi de betalande medlemmarna att de skulle kunna följa redaktionens inre puls. Att bygga communitys är dock både kostsamt och svåradministrerat.  Det löstes genom att välja slutna Facebookgrupper som endast var öppna för medlemmar. Här skriver en av medgrundarna, Brit Stakston, mer om det.

Arbetet i de stängda Facebookgrupperna har varit fascinerande att följa och även om det mest bär några första försök så har det gett mersmak och något som ska utvecklas framöver. Redan nu har varje reportage och journalist på olika sätt utvecklat sin unika och nära relation med de läsare som valt att följa just deras arbete bakom kulisserna.

Här berättar Carolina Jemsby om arbetet med reportaget Guld, gruvor och grävskopor. Sedan följer några utdrag ur den stängda Facebook-gruppen där reportaget växte fram. Här kan man också läsa vad reportaget i sin helhet kostade.

Vill du följa arbetet bakom kulisserna för nästa reportage så stöd oss här.

Carolina Jemsby

Intervju med Carolina Jemsby 

Hej Carolina, hur fick ni idén till reportaget?

– Vi ville hitta ett nytt sätt att visualisera, och berätta om, hur mineralerna driver fram konflikter i svaga rättsstater. Blank Spot-redaktionen satte därför ihop ett team bestående av fotografen Martin Edström som precis gjort ett reportage för National Geographic  och mig. Tillsammans skulle vi använda 360-tekniken i ett grävande journalistiskt projekt. Detta låg helt i linje med vad Blank Spot ville göra för att hitta nya sätt att berätta digitalt och testa tekniken journalistiskt.

På vilket sätt var detta en #blankspot?

– Området där guldet och jaden bryts i Kachinstaten i norra Burma är stängt för utländska journalister. Men det görs reportage om guldbrytningen i både svenska och internationella tidningar. Vi ville resa till platsen och delvis ställa andra frågor, men framför allt berätta om den på ett nytt sätt. Med en interaktiv teknik.

Vilket uppdrag fick ni av redaktionen?

– Att resa till norra Burma och intervjua parter i konflikten för att berätta om vilken roll mineralerna spelar för regionen och människorna.

Hur ska reportaget leva vidare?

– Vi hoppas att reportaget ska kunna hitta tittare och lyssnare bland grupper som är mindre vana att ta till sig det journalistiska berättandet, till exempel i skolor och andra undervisningssammanhang.

Förhoppningen är också att reportaget ska ge idéer och inspiration till andra medieproducenter om hur de kan förnya reportageformen med nya sätt att berätta.

Under arbetet i Burma hittade vi också en nyhet om Volvo lastbilar i en av gruvorna. Den historien kommer vi att jobba vidare med.

 

Facebookinlägg under arbetets gång

Exempel på inlägg från Facebookgruppen som för det här reportaget främst kom att handla om deras unika form av berättande. Carolina Jemsby var på plats före Martin Edström och i ett av de första inläggen delade hon med sig av sin förväntan på arbetet med det här reportaget:Samtidigt skriver de krypterade mail (med TrueCrypt) hem till redaktionen med bilderna på grävskoporna i gruvan. De bilderna kan ni se inne i reportaget.