Nyheter om

Attack på förlossningsklinik i Kabul

Sjukhuset i Dasht-e-Barchi attackerades i dag av beväpnade män. Minst 13 personer har dödats, varav två var spädbarn.

Sjukhuset som drivs av Läkare utan gränser ligger beläget i ett av Kabuls fattigare områden som i stor uträckning bebos av den etniska minoriteten hazarer.

Attacken inleddes kring tiotiden på förmiddagen och avslutades efter lunch. Angriparna var utkläda till poliser och lyckades på så sätt ta sig in på sjuhuset.  

Inne på sjukhuset Dasht-e-Barchi finns även en förlossningsklinik och bland de skadade finns både nyfödda barn och personer som nyss fött barn.

I februari kom USA och talibanerna överens om ett fredsavtal som också innehöll en fångutväxling som resulterade i att tusentals fängslade talibaner skulle släppas.

Avtalet skulle sätta stopp för den 18 år långa kriget som orsakat tiotusentals civila människors död.

Det är ännu oklart vem som ligger bakom attacken och talibanerna har tagit avstånd från den.