Analys om ,

Att USA:s unga låg bakom Joe Bidens seger är ingen slump – strategin kan spåras tillbaka till 2014

De unga väljarna har i större utsträckning röstat på demokraternas kandidat Joe Biden. I vågmästarstaterna har framför allt unga svarta väljare spelar en avgörande roll. Det skriver Brit Stakston i en eftervalsanalys.

I Georgia startades 2014 organisationen New Georgia Project, NGP, för att få fler unga att registrera sig för att rösta. Ett särskilt fokus har lagts på minoritetsgrupper och i analyser över årets valresultat står det klar att dessa progressiva aktivister spelat en stor roll för att säkerställa valresultatet och bredda valdeltagandet.

Stacey Abrams grundare av New Georgia Project, NGP, kampanjar under mellanårsvalet 2018

Grundaren var Stacey Abrams som var skatteadvokat och politiker som ville göra något radikalt åt allt det som försvårade för väljare ur minoritetsgrupper att rösta. Ambitionen var från första början att verkligen få väljarkåren att bli mer representativ för hur demografin ser ut i staten. Hon har aktivt synliggjort de skillnader som finns mellan olika väljargrupper och valtaktiker för att försvåra för eller hindra dem från att rösta. Hon är mycket kritiskt till hur det försvåras för väljare att avlägga sin röst till exempel genom att minska antalet vallokaler. Vilket oftare drabbar områden där många svarta bor och färre vallokaler leder i sin tur till långa köer och färre som röstar.

Stacey Abrams kandiderade senare till guvernör men förlorade möjligheten att bli den första kvinnliga svarta guvernören 2018 med en knapp och omdiskuterad marginal.  

Motkandidaten Brian Kemp, som då var ansvarig bland annat för val och väljarregistrering hade under åren 2012 – 2018 fryst 1.4 miljoner väljarregistreringar på grund av att datan mellan två poster inte matchade. Detta inkluderade 53 000 röstande i det aktuella guvernörsvalet och en majoritet av dem tillhörde afroamerikanska väljare enligt AP.

Många av väljarna var inte ens medvetna om att deras väljarregistrering var fryst utan det upptäcktes när de skulle rösta.

Efter det tunga nederlaget tog hon initiativ till att starta Fair Fight, som arbetar med liknande utgångspunkter som NPG men med nationellt fokus för att underlätta röstandet och avslöja olika sätt som försvårar människors möjlighet att delta.

Det fotarbete som gjorts i Georgia av NGP sedan 2014 kombinerades med Stacey Abrams förmåga att skapa engagemang för frågan om valinkludering. Joe Biden och DNC, det demokratiska partiets federala nivå som koordinerar valkampanjer, lyssnade och valde att investera i organisationens strategiska valregistreringskampanj.

Hennes vision om hur Georgias väljare skulle kunna påverka valet i stort och gå från att vara en republikansk stat till en demokratisk blev tydlig för många trots att det inte skett sedan 1992.

Och nu har hon lyckats.

Med årets valresultat i Georgia har hon återigen bevisat att hon dessutom har nycklarna till inkludering och hur milleniegenerationens politiska engagemang kan bli långsiktigt. Något som politiska ledare över hela världen söker svar på. Vi kommer säkert få se henne på en nyckelposition runt Joe Biden.

Och det här arbetet har bara börjat säger hon på twitter idag.

När NGP startade ledde deras arbete till att 69 000 unga registrerade sig och använde sin rösträtt, och även om målsättningen från början varit 120 000 så fortsatte de att arbeta enträget. Organisationen uppger att de i september 2019 har fått en halv miljon att valregistrera sig ur minoritetsgrupper. Och målsättningen är att få samtliga att registrera sig.

Från årets val ger Nsé Ufot som är chef för NGP exempel på hur man försvårar för väljare att rösta. Vallokaler som använts i åratal kan plötsligt flytta plats inom ett dygn.

– Vi har inte det slutgiltiga antalet, men i Fulton och DeKalb som är två av de största länen och de län där det bor mest svarta i Georgia, har 75 vallokaler hittills ändrats inom de senaste 24 timmarna efter att omröstningarna startade på valdagen, säger Nsé Ufo till magasinet Slate.

NGPs arbete präglas av den långsiktighet som Abby Kiesa från Circle nämnde under fredagens presskonferensen som nödvändig för att få nya registrerade väljare att rösta. Framgången har byggt på att man utgått från ungas vardag oavsett om den finns i kyrkor, skolor eller på gamingplattformen Twitch. Ungas berättelser om varför de inte röstat eller varför de ville men inte kunde rösta har varit grunden för olika strategival. Utifrån dessa ungdomars dåliga erfarenheter skapade NPG ett utbildningsprogram som sträcker sig över flera veckor för att öka ungas samhällsengagemang och för att stötta unga.

Vägen framåt för att ena landet kommer handla om att förstå mer av samtligas väljarrörelser och återigen, precis som NGP arbetat, förmågan att dra lärdomar och utifrån detta fortsätta utveckla valsystemet, utbildningsprogram och andra stödinsatser.

Andelen unga väljare av det totala antalet röstberättigade i USA har ökat med minst en procentenhet. Från 16 procent i presidentvalet 2016 till 17 procent i valet 2020 enligt data från Edison research.

Siffran kan dock komma att ändra sig när valet är sluträknat. Det strategiska arbetet med denna grupp av den demokratiska kampanjen bär på nycklarna till ett mer enat land.

– Det är en särskilt viktig siffra trots att det vid en första anblick inte verkar mycket med bara en procent, men jag vill betona att det verkligen är det. Andelen som röstar i valet som helhet har ökat stort i alla åldersgrupper, det betyder att gruppen av alla röstande är så mycket större och unga har inte bara följt med procentuellt utan har till och med ökat med en hel procentenhet, sa Abby Kiesa biträdande direktör för Circle (Centrum för information och forskning om samhällsengagemang), vid Tufts University vid en presskonferens under fredagen.

Cirkle forskar på ungas engagemang i samhället i nära samspel med civilsamhället och andra aktörer.

Andelen ungdomar som röstat har i årets amerikanska val stigit till mellan 53 och 56 procent och det kan jämföras med 2016 års val då valdeltagandet var 46 procent bland de unga.

– Ungas valdeltagande har ökat, definitivt med minst 5 procent men det kan öka ända upp till 9 procent eller mer beroende på totala andelen av röstande, fortsatte Abby Kiesa och poängterade det betydelsefulla i att de unga inte enbart ökat sin andel i relation till det totala antalet röstande utan också ökat sitt valdeltagande inom sin egen åldersgrupp.

De unga väljarna föredrar Joe Biden framför Trump med 61 mot 36 procent enligt de senaste analyserna.

De tre viktigaste frågorna för Bidens väljare är coronavirus (42%), rasism (21%) och klimatförändringar (12%).

De unga Trumpväljarna anger ekonomi (41%), coronavirus (21%) och abortfrågan (9%) som mest angelägna för dem.

I diagrammet ovan ser man skillnaden i hur Bidens unga supporters oroar sig för rasism medan unga vita oroar sig för ekonomin. Båda grupperna har en oro för pandemin och anser enligt andra undersökningar att den är långt ifrån under kontroll.

Joe Biden får högre stöd i län där det finns fler svarta eller latinska ungdomar. Bryter man ner datan i några olika minoritetsgrupper visar den att unga svarta föredrar Biden med 86 procent, unga med asiatisk bakgrund föredrar Biden med 83 procent, unga med latinsk bakgrund föredrar Biden med 74 procent och unga vita med 51 procent.

Detta leder till stora skillnader mellan hur unga och äldre röstar i delstater som till exempel i Georgia, Texas och Virginia.

En slutsats som inte får glömmas bort i det fortsatta arbetet med att ena landet.

Låt oss titta lite närmare på Georgia som har fick en avgörande vågmästarroll i årets val. Delstaten har en unikt hög andel unga, 21 procent, av samtliga röstberättigade i staten, vilket är den högsta ungdomsandelen i någon stat i hela USA.

Totalt har Biden genom detta fått 187 000 fler röster i Georgia.

– Unga svarta väljare har definitivt haft en betydelse för valresultatet i Georgia, säger Abby Kiesa.

De unga svarta väljarna utgör 50 procent av de unga som är röstberättigade i Georgia och 90 procent av dem röstar på Biden. Att jämföras med att 62 procent av de vita unga som röstar på Trump.

De ungas stöd till demokraterna märks också i senatsvalet i Georgia vilket är lätt att glömma när allt fokus är på presidentvalet.

Frågan om de ungas deltagande och inflytande i det amerikanska valet ska ses i ljuset av diskussionen om demokratins framtid där ungas deltagande i så många studier visar på nedslående perspektiv av hur milleniegenerationen ser på demokrati eller i vilken grad de ens röstar.

Forskningscentret Circle har i sin forskning och sitt arbete nära ungdomsorganisationer sett betydelsen av det unga ledarskapet för att engagera.

De lyfter fram betydelsen av inkludering och nämner hur särskilt unga svarta kvinnor har lett arbetet för att mobilisera fler unga i årets valrörelse. Betydelsen mellan en förståelse för hur deltagande i rörelser, organisering kring frågor man brinner för och valdeltagande hänger samman som i år kan kopplas samman till det som hänt under våren och sommaren 2020 gällande organisering för svartas rättigheter och mot polisövervåld. Blacklivesmatterrörelsen har satt sina spår i valdeltagandet.

– De unga kvinnorna och särskilt de unga svarta kvinnorna är de som i störst grad har mobiliserat sina vänner och övertygat dem, gör kopplingar mellan brännande frågor och vikten av att rösta för långsiktig förändring, säger Abby Kiesa.

– Unga har en mycket större verktygslåda att använda sig av för att berätta för fler och engagera fler, säger Abby Kiesa på en uppföljande fråga från Blankspot om hur ungas rekrytering sinsemellan skiljer sig åt från andra målgrupper.

Det innebär också att det för de unga å ena sidan innebar att pandemin möjliggjorde för fler att förtidsrösta eller poströsta å andra sidan kvävde en del av möjligheterna att prata med varandra. En essentiell del för att gå från ord till handling.

Forskningscentrat Circle drar också slutsatsen av sitt arbete genom åren att man inte ska dra slutsatsen att unga som inte röstat inte har intresse för sitt samhälle utan att det till stor del handlar om att de saknat möjligheter och tillgång till information: Två av fem unga svarta hade aldrig fått eller sett information om möjligheten att post- eller förtidsrösta.

Det som hände i Georgia är med andra ord resultatet av ett strategiskt arbete som pågått i många år.

Hjälp oss skriva mer om Demokrati!

Blankspot sätter ljuset på olika demokratirörelser runt om i världen.

Vad finns det att lära av demokratiaktivisters arbete i Etiopien, Ungern, Bolivia eller andra platser i världen? Är det WhatsApp eller dörrknackning som är det viktigaste verktyget – och hur tänker unga människor om sin framtid.

Stöd oss så kan vi bredda bevakningen med fler artiklar, reportage och filmer om detta. Du kan skänka ett engångsbelopp via Swish 123 554 35 41 eller prenumerera.