Nyheter om

Amnesty: Kvinnliga hushållsarbetare utnyttjas i Qatar

En ny rapport från Amnesty International visar hur kvinnliga migrantarbetare som arbetar i människors hem i Qatar fortsätter att utnyttjas — trots införda reformer.

Amnesty har pratat med 105 kvinnor som hade anställts som hushållsarbetare och som också bott på sin arbetsplats. I rapporten framkommer det att kvinnornas rättigheter fortfarande inte tillgodoses, trots regeringens reformer som syftar till att förbättra deras arbetssituation. 

År 2017 införde Qatar en ny lag om hushållsarbetares villkor (Domestic Workers Law). Lagen innehåller bland annat skrivelser om begränsningar gällande arbetstid, att det ska finns obligatoriska dagliga raster, en dags ledigt i veckan samt betald semester. 

Men 90 av de 105 kvinnorna som Amnesty intervjuat uppger att de vanligen arbetade över 14 timmar per dag. 89 kvinnor uppgav att de vanligen arbetade sju dagar i veckan och 87 kvinnor berättade att de hade fått sitt pass beslagtaget av sin arbetsgivare.

Hälften av kvinnorna arbetade mer än 18 timmar per dag, och de flesta av kvinnorna hade aldrig haft en ledig dag överhuvudtaget. En del kvinnor berättade om att de inte hade fått den lön de hade rätt till. 

– Att lagen om hushållsarbetare infördes 2017 var ett steg framåt när det gäller arbetsrättsliga frågor i Qatar. Men vittnesmålen från kvinnorna visar att det är uppenbart att de här reformerna inte har blivit implementerade på rätt sätt eller att de ens tillämpas överhuvudtaget. Istället framkommer bilden av ett system som fortsätter tillåta att arbetsgivare behandlar migrantarbetare som arbetar i deras hem som ägodelar och inte som människor, säger Ami Hedenborg, talesperson på Amnesty Sverige.

Bild: StellarD