om

Demonstration för amnesti

Rörelsen Vistårinte ut kräver att politiker tar beslut om amnesti för alla ensamkommande barn och unga som varit i Sverige mer än ett år.