om

9b

Otryggt. I protestområdena litar ingen på polisen.