om

5L

BEDAGAD. Den italienska tiden har satt sina spår. Men det är länge sedan Asmara omskrevs som ”Afrikas Rom”.