om

4_DSC1411W

Träning. Rekryter från den 46:e jägarbataljonen övar livräddning.