om

3L

Containrar. Sedan Eritreas självständighet 1993 har hamnen i Massawa och staden i stort återuppbyggts. I dag är den central för ekonomin.