om

2_150608_peru_4016_21

Slagord. Det finns ett stort folkligt missnöje med nya Congagruvan.