om

25-årsskylt

I en rapport från 2015 skriver FN att Eritreas regim gjort sig skyldig till systematiska och omfattande människorättsbrott mot sin egen befolkning. Eritrea avvisar anklagelserna.