om

17L

BONUSVILLOR. I utkanterna av Asmara har de som var officerare under kriget fått bostäder. Familjerna till martyrer för också stöd av staten.