om

13L

GRÄNSKONFLIKT. I dag 14 år efter krigsslutet tror soldaterna att det största hotet mot freden inte kommer från andra sidan det steniga fältet, där fienden väntar. Utan från omvärlden.