om

1

Frivilliga från Röda korset går runt bland de nyanlända för att försöka reda ut vilka som behöver hjälp.