om

010

KÄNDIS. Trots de många åren i exil blir journalisten Sherif direkt igenkänd på gatan.