Nyheter om ,

WHO: Fler dör i tuberkulos efter pandemin

Kampen mot tuberkulos har hamnat i skymundan av coronapandemin. Långt i från tillräckligt med medel satsas mot sjukdomen, varnar WHO.

Nu stiger dödstalen i tuberkulos som en effekt av att färre har diagnostiserats och behandlats under covid-19-pandemin. Det är första gången på tio år, visar en rapport från Världshälsoorganisationen WHO.

Varje dag dör 4100 personer från tuberkulos och nästan 30 000 insjuknar i sjukdomen. Trots att det sedan många decennier är både möjlig att undvika och bota.

– Folk har inte vågat söka vård, och vården har inte heller varit tillgänglig för alla patienter. Under nedstängningen av samhällena har många haft svårt att transportera sig. I till exempel Uganda fick man inte använda privata bilar eller bussar under flera månader, sa Anna Mia Ekström, klinisk professor i global infektionsepidemiologi vid Karolinska institutet till Läkartidningen i höstas. 

Under 2020 kostade diagnostisering, behandling och förebyggande åtgärder mot tbc globalt mindre än hälften av WHO:s mål om 13 miljarder dollar årligen 2022.

WHO bedömer att 4,1 miljoner människor lider av sjukdomen, utan att ha blivit diagnostiserade eller utan att deras fall rapporterats till myndigheter. Det kan jämföras med 2,9 miljoner 2019. Organisationen uppskattar också att 21 procent färre människor har fått behandling under fjolåret jämfört med 2019.

– Det betyder att minst en miljon fler människor kan gå omkring med odiagnostiserad och obehandlad tuberkulos och bidrar till smittspridningen globalt. Det är något som kunnat förebyggas om vi prioriterat vården även för andra smittsamma sjukdomar än covid-19, säger Anna Mia Ekström till Läkartidningen.

Dagens tbc-vaccin är runt 100 år och enligt Tereza Kasaeva, WHO:s tbc- program, skulle ett nytt vaccin kunna vända utvecklingen men ännu 1,1 miljarder dollar till forskning behövs.

Hjälp oss skriva mer om Coronavirus!

Coronapandemin har fört ut oss alla till en outforskad del av kartan och skapat stora utmaningar för demokratin. Vi fokuserar på att berätta om detta.

Stöd oss genom att skänka ett engångsbelopp via Swish 123 554 35 41 eller genom att bli medlem för fortsatt bevakning av pandemins effekter på demokratin.